Ouderverstoting
Begin september 2022 verscheen het volgende artikel op het Nieuwsblad: Na actie van 10 dagen om dochters te zien verlaat Maxime (37) torenkraan onder luid applaus. Een vader van 37 jaar verschanste zich gedurende 10 dagen in een torenkraan om aandacht te vragen voor het feit dat hij al bijna 5 jaar zijn dochters niet te zien krijgt. Het zou hier mogelijks kunnen gaan om een geval van ouderverstoting. Er is sprake van ouderverstoting wanneer een kind een ouder afwijst of het contact verbreekt, zonder geldige reden. De andere ouder werkt soms bewust mee aan deze afwijzing, maar vaak ook onbewust. Soms is een ouder immers zo boos op de ex-partner, dat hij of zij alleen maar slechte dingen meer kan zeggen aan het kind over hem of haar. Uiteraard heeft dit ook een invloed op hoe het kind naar de andere ouder kijkt. Enkele signalen die kunnen wijzen op oudervervreemding zijn: • Afwijzing van de ouder waar het kind niet (frequent) verblijft • Geen duidelijke of betekenisvolle argumenten voor deze afwijzing • Gebrek aan nuancering: de ene ouder is goed, de andere is slecht De laatste jaren wordt er minder expliciet over ouderverstoting/vervreemding gesproken, maar wel over een verstoorde ouder-kind-relatie en hiernaar wordt gekeken vanuit een relationeel perspectief met aandacht voor complexe, circulaire dynamieken. Dit is vaak gelinkt aan een scheiding met aanhoudend conflict, en kan worden gezien als een ernstige vorm (of gevolg) van een loyaliteitsconflict. (Wanneer is er sprake van ouderverstoting of oudervervreemding?- Meer uitleg rond ouderverstoting vindt u bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen). Concilium-bemiddeling zorgt ervoor dat het niet tot een vechtscheiding en bijhorende procedure voor de familierechtbank hoeft te komen. Ik luister actief naar de noden van beide partners en begeleid hen naar een overeenkomst waar zij zich beiden in kunnen vinden en die in het belang van de kinderen is. Op die manier houden partijen geen wrang gevoel over aan de scheiding en kan het contact van de kinderen met beide ouders op een positieve manier behouden blijven. Nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen!
Geen verplichting meer tot deelname aan bemiddeling voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld
In de nacht van 27 oktober 2022 op 28 oktober 2022 heeft de federale Kamer een wetsvoorstel omtrent de afschaffing van verplichte bemiddeling voor slachtoffers van huiselijk geweld goedgekeurd. Op vandaag is het immers zo dat een rechter een bemiddeling kan opleggen, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheidingsprocedure, indien hij meent dat er een bemiddeld akkoord tussen beide partijen kan bereikt worden. Dit kan zelfs op vraag van één van beide partijen. Evenwel leerde de praktijk ons dat het verplicht opleggen van een bemiddeling de geweldplegers vaak de kans geeft om hun slachtoffers onder druk te zetten met onevenwichtige akkoorden tot gevolg. Daarnaast kan de confrontatie met de aanvaller voor een serieuze psychologische impact bij het slachtoffer zorgen. Daar wordt dus nu aan geremedieerd. Concilium-Bemiddeling zorgt er steeds voor dat de bemiddeling op een correcte, rustige en gemoedelijke manier plaatsvindt en dat beide partijen zich in het bemiddelde akkoord kunnen vinden. Dat is immers de basis voor een akkoord dat langdurig stand zal houden. Wenst u beroep te doen op Concilium-Bemiddeling? Aarzel niet om contact op te nemen!