Achtergrond
Door mijn jarenlange ervaring als advocaat met echtscheidingsprocedures en procedures aangaande het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling voor kinderen voor de familierechtbank kwam ik tot de vaststelling dat mensen na afloop van dergelijke procedures dikwijls met een wrang gevoel bleven zitten. Veel mensen hadden het gevoel dat er niet naar hen werd geluisterd en dat alles achter hun rug werd beslist door hun advocaten en de familierechtbank. Tevens voelden mensen zich regelmatig 'de verliezer' ondanks het feit dat de familierechtbank een beslissing in hun voordeel had genomen.
Focus op dialoog
De reden hiervoor ligt volgens mij in het gebrek aan dialoog, waardoor dergelijke gerechtelijke procedures worden gekenmerkt. Het conflict wordt boven de hoofden van de mensen gevoerd en de mensen krijgen slechts beperkt het woord op de zitting voor de familierechter. Dit is dan ook de reden waarom ik veel belang hecht aan overleg. Ik vind het immers in het belang van het kind en de partijen zelf dat er communicatie mogelijk blijft tussen beide partners. We verliezen te vaak uit het oog dat kinderen het grootste slachtoffer zijn van echtelijke moeilijkheden die zich voordoen tussen hun ouders. De gevolgen voor de kinderen kunnen groot zijn: angstgevoelens, hechtingsproblemen en moeilijkheden op school zijn jammer genoeg veel voorkomend. Ik bied hiervoor een ideale oplossing. Ik ga met beide partners in gesprek om op de best mogelijke manier voor het kind en de partners zelf een regeling aangaande de echtscheiding en het verblijf van het kind uit te werken. Ik heb hierbij oor naar de standpunten van beide partijen en probeer deze standpunten met elkaar te verzoenen.
Concilium - Uw bemiddelingspartner
Daarnaast geef ik u (juridisch) advies indien u met praktische en emotionele vragen zit omtrent uw gezinssituatie: wettelijke kaders, informatie over de emotionele en praktische gevolgen van een echtscheiding, duiding... U kunt rekenen op een empathische, vertrouwelijke en toegankelijke manier van werken binnen een professioneel kader. Door mijn jarenlange ervaring als familierechtadvocaat kunt u bovendien op uw beide oren slapen dat uw dossier op een wettelijk sluitende manier wordt behandeld.