Tarieven
Wat kost bemiddeling?
Bemiddeling bespaart u heel wat kosten, zoals bijvoorbeeld kosten voor een advocaat. De tarieven voor bemiddeling zijn afhankelijk van verschillende zaken, zoals de diensten die geleverd worden en het aantal gepresteerde uren.
De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen dienen te worden verdeeld tussen de betrokken partijen. De partijen kunnen wel in onderling overleg bepalen om een andere verdeelsleutel te hanteren. Het bemiddelingsprotocol wordt tijdens een eerste consultatie doorgenomen in aanwezigheid van alle partijen. Het bemiddelingsprotocol is het kader van afspraken waarbinnen de bemiddeling zal worden gevoerd. Dit zorgt ervoor dat de samenwerking op een transparante en duidelijke manier gebeurt.

De kosten die rechtstreeks aan een derde partij te betalen zijn, zoals bv. een schatter of een andere technische expert, worden door de partijen zelf betaald.

Een eerste kennismakingsgesprek per telefoon of e-mail is geheel vrijblijvend en kost u niets. Twijfel dus niet en neem contact op als u vragen heeft.
Wat kost juridisch advies?
Deze tarieven zijn afhankelijk van verschillende zaken, zoals de diensten die geleverd worden en het aantal gepresteerde uren.